Johanna Karimäki

Sosiaalista omaatuntoa, inhimillisyyttä päätöksiin!

Uutiset köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntymisestä pysäyttävät. Tuloerot ovat kasvaneet liian pitkään, ja köyhyys periytyy. 90-luvun laman aikaan leikattiin lapsiperheiden etuuksia ja lapsia auttavia palveluja vähennettiin. Tähän ei ole tullut muutosta kasvuvuosien Suomessa. Yhä useampi lapsi elää köyhyydessä ja on vaarassa syrjäytyä. Seuraavan hallituskauden suurin haaste on oikeudenmukaisen Suomen jälleenrakentaminen.

Vaikeuksia on etenkin yksinhuoltajaperheillä ja monilapsisilla perheillä. Yhden vanhemman talouksissa asumiskustannukset ovat iso menoerä. Heille työllistyminen on haaste, koska vuorotyö on lisääntynyt monella alalla. Minne viedä pienet lapset hoitoon, kuinka yhdistää työ ja perhe? Hoivapalvelut on monipuolistettava, jotta yksinhuoltajilla on paremmat edellytykset työllistyä.

Köyhyys voi koskettaa myös perheitä, joissa on pieniä päivähoitoikäisiä lapsia, jolloin hoitomaksut vievät osan tienesteistä. Lapsilisien sitominen indeksiin on hyvä asia, mutta siitä huolimatta tarvittaisiin myös tasokorotus.

Köyhyyttä voidaan helpottaa parantamalla perusturvaa, nostamalla toimeentulotukea ja peruspäivärahaa. Lasten köyhyyteen on puututtava, ja tässä on yksi takuuvarma keino: ei leikata lapsilisiä toimeentulotuesta. Tämä on tärkeä tavoite seuraavalle hallituskaudelle.

Myös vähävaraisten vanhusten asema huolettaa. Terveyspalvelut, elintärkeät lääkkeet ja asuminen lohkaisevat ison osan pienituloisten eläkeläisten lompakosta. Maaliskuussa 2011 alkava takuueläke helpottaa kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten asemaa, mutta jatkossa on taattava lainsäädännöllä, että jokaiselle jää välttämättömien menojen jälkeen käyttövarojakin.

Vanhuspalvelulakia on kiirehdittävä, sillä niin epäinhimilliset olot monella vanhuksella on laitoshoidossa. Vanhukset ovat arvokas osa yhteiskuntaamme. He ovat heikompiosaisia, joista on hellästi huolehdittava.

Hetemäen tilaustyöhön verouudistuksesta suhtaudun hyvin kriittisesti: se ei lisää kansalaisten tasapuolista hyvinvointia, päinvastoin näyttäisi lisäävän vähäosaisten ahdinkoa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Kumma kun vihreiden edustaja itkee nyt niitä päätöksiä, joita vihreät ovat olleet tekemässä. Tulo- ja varallisuuserojen sekä yleisen köyhyyden lisääntyminen on seurausta vihreiden politiikasta.

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

Köyhyyden poistaminen on tahdon asia. Jaarittelua ja jorinoita riittää. Vihreät istuvat hallituksessa, mutta mikään asia köyhyyden poistamiseski ei ole toteutunut. Keskustelu jatkuu vain niiltä osin, kun asia ei koske omaa napaa. Raha on uusi uskonto ja ahneus on vallannut sen palvojat !

Rauhallista Joulua !

Käyttäjän johannakarimaki kuva
Johanna Karimäki

Politiikka on yhteistyötä, joten enemmistön on jaettava samat tavoitteet. Asiat etenevät pienin askelin. Tarpeeksi ei ole tehty, ei missään nimessä. Mutta jotain kuitenkin. Pienimpiä vanhemmuusrahoja, kuten minimiäitiysrahaa nostettiin. Takuueläke tulee maaliskuussa ja lapsilisät on nyt sidottu indeksiin, jotta ne eivät enempää jäisi jälkeen. Kuoppakorotus kyllä tarvitaan siitä huolimatta. On sellaisiakin köyhiä, joihin nuo edellä mainitut parannukset eivät auta. Toimeentulotuen korotus auttaisi ja olen siitä tehnyt aloitteen 2009. Se olisi tehokas keino. Tärkeää on myös välityömarkkinoiden edistäminen ja uudet menetelmät työllistämiseen. Hyviä kokemuksia on mm työpankkikokeilusta, joka on työllistänyt osatyökykyisiä. Kannatan lämpimästi tuon kokeilun siirtämistä pysyväksi toiminnaksi.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

Listaamasi asiat on varmasti hyviä ja kuten sanoit johtavat pienin askelin kohti parempaa. Esittämäsi parannukset kuuluvat mielestäni rahan jakamiseen liittyviin kysymyksiin. Itsestään selvänä tunnut pitävän sitä, että jaettavaa on yllin kyllin. Mistä asioista olisit vastaavasti valmis leikkaamaan, jotta jaettavaa mainitsemillesi köyhille jäisi enemmän ?
Onko mielestäsi nykyinen melko suureksi paisunut byrokratia asia, johon puuttumalla jaettavaa voisi kohdistaa oikeudenmukaisemmin ?

Käyttäjän miesenergiaa kuva
Mikki Nieminen

On vastuutonta tarjota rahaa avokätisesti sinne tänne tietäen, että ei ole sellaista laaria, josta sitä ammentaa. On selvää, että ilman säästöjä emme selviä. Vähintään yhtä selvää on se, että köyhyyttä pitää saada poistettua ja eriarvoisuutta kavennettua.

Tuonkin pohdittavaksi näkökulman, jossa köyhyyden poistamisen yhtä rahoitusmahdollisuutta katsotaan tukien vastikkeellisuuden kautta.

Työelämässä olevat ovat käytännössä vähempiarvoisia kuin työttömänä olevat. Ainakin, jos sitä tarkastellaan palkan tai muun ansion vastikkeellisuuden mukaan.

Palkat ovat vastikkeellisia, mutta esimerkiksi ansiosidonnaiset ja muut työttömyyskorvaukset ovat vastikkeettomia. Opiskelijoiden opintotuki on vastikkeellista sekin, koska tukea saadakseen edellytetään, että opiskelija suorittaa opintoja vähintään tietyn määrän opintotukea nostettuina kausina.

Tämä löysin rantein tehtävä vastikkeeton rahanjako häviää typeryydessään vain Vihreiden ajamalle perustulolle, jossa kaikki saavat vastikkeetonta rahaa, joka osaltaan toimisi nuorison ja työttömien täydellisen syrjäytymisen moottorina.

Toimituksen poiminnat